بیوگرافی دکتر ونوس مجلسی

دکتر ونوس مجلسی

نظام پزشکی۶۳۷۰۷

 

دارای گواهینامه Hair transplantation از انجمن علمی جراحان ایران تهران ایران ۵ تا ۶ دسامبر ۲۰۱۳

دارای گواهینامه لیزر تراپی

دارای گواهینامه  ورکشاپ لیزر لیپولیز ارز انجمن علمی جراحان ایران تهران ایران ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳

دارای گواهینامه  لیزر لیپولیز ارز انجمن علمی جراحان ایران تهران ایران ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳

دارای گواهینامه  بوتاکس از انجمن علمی جراحان ایران تهران ایران ۲۲ ژانویه ۲۰۱۵

دارای گواهینامه تزریق چربی از انجمن علمی جراحان ایران تهران ایران ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳

دارای گواهینامه  لیزر لیپولیز از  شرکت متروم کریوفلکس

دارای گواهینامه هشتمین کنگره سالیانه انجمن علمی جراحان ایران تهران

دارای گواهینامه درمان پوست از انجمن علمی جراحان ایران تهران ایران ۱۵ ژانویه۲۰۱۵

دارای گواهینامه از مرکز زیبایی دکتر بلتر

 

مشاهده افتخارات دکتر ونوس مجلسی

 

untitled

2