جراحی ضایعات خوش خیم و بدخیم

-ضایعه ی اپیدرمی شایع،خوش خیم و پایدار که در بالین نماهای مختلفی دارد.

شرح حال:

-کراتوز سبورئیک در زیر ۳۰ سال غیر معمول است.

-اغلب انسان در طول عمر خود دست کم یک کراتوز سبورئیک پیدا می کنند.

-مردان و زنان به یک نسبت مبتلا می شوند-مردان و زنان ممکن است ضایعه تنها محدود به آرئول باشد.

-این بیماری بی علامت است.

یافته های پوستی

-تعداد ضایعات معمولا زیاد است و هر جایی غیر از لب ها و کف دست و پا دیده می شوند.

– اغلب بین ۲ تا ۲۰ میلی متر هستند هر چند ضایعات بزرگتر نیز دیده می شوند.

– ضایعات می توانند مسطح یا برجسته باشند و سطح آنها ممکن است صاف،مخملی یا زگیلی باشد.

– کیست های احتباسی کراتینی درست زیر سطح ضایعه درشکاف ها و شیارها پوستی دیده می شود.

– رنگ ضایعه بسیار متنوع است و می تواند به رنگ سفید، صورتی، قهوه ای یا سیاه باشد و حتی رنگ یک ضایعه نیز یکنواخت نیست و متفاوت است.

– ضایعات معمولاً بیضوی هستند، حاشیه کاملاً مشخص دارند و عمدتاً موازی محور طولی شیارهای پوستی قرار دارند.

– اغلب آنها شبیه تکه موم چسبیده روی پوست (Stuck on) هستند.

– سطح ضایعه در صورت کندن،معمولاً خرد می شود.

– کراتوزسبورئیک صورت که در افراد نژاد آفریقایی-آمریکایی دیده می شود.در ماتوز پاپودر سیاه نامیده می شود.

– این ضایعات ۲-۱ میلی متری قهوه ای تیره،پایول های کراتوتیک متمرکز در اطراف چشم و گونه ها هستند و در ۳۵-۳۰% افراد آفریقایی و آمریکایی دیده می شوند.

– کراتوزگچی (STUCCO) به کراتوزسبورئیک کوچک سفید گفته می شود که بیشتر روی ساق پا و مچ انسان های نژاد قفقازی به وجود می آید-استفاده از کرابو در این نواحی هیپرپیگمانتاسیون شدید ایجاد می کند کورتاژ تک تک ضایعات بهترین گزینه برای بیماران می باشد.

– چنانچه شانه های بارز بالینی التهاب از جمله ارم، اریتم، خونریزی وجود داشته باشد آن را کراتوزسبورئیک التهابی می نامند.

یافته های غیر پوستی

-به بروز ناگهانی تعداد زیادی کراتوزسبورئیک، سندروم لسر-ترلات گفته می شود که معمولاً با بد خیمی های اعضای داخلی همراهی دارد.

آزمایشگاه

-درهمه انواع، آکانتوز، هیپرکراتوز و پاپیلو ماتوز دیده می شود.

– کیست های شاخی و شاخی کاذب معمولاً وجود دارند.

– مقدار پیگمان ملانین از تقریباً صفر در کراتوز گچی تا بسیار زیاد در ملانوآکانتوم متغیر است.

سیروپیش آگهی

-اگر دستکاری نشوندد باقی می مانند آرام آرام رشد می کنند و ممکن است به دنبال آسیب کنده شود

– کراتوز سبورئیک برجسته یا پایدار ممکن است قابل افتراق از زوائد پوستی یا خال ملانوسیتی مرکب نباشد

– نمای ظاهری کراتوزسبورئیک مسطح می تواند شبیه کراتوز آفتابی (آکتینیک) گسترده شونده یا ملانوم گسترش یابنده ی سطحی باشد،در صورتی که شک داشتیم حتماً بیوسپی کنید.

– هر چند کراتوزسبورئیک هیچ گونه استعداد بدخیم شدن ندارند،به ندرت گزارشاتی از ملانوم ،Bcc و Scc که روی یک کراتوزسبورئیک بروز کرده اند وجود دارد،هرگاه کراتوز سبورئیک تغییرات قابل توجهی کرد،حتماً بیوسپی تهیه کنید.

درمان

– ضایعات علامت دار را می توان درمان کرد.

– ضایعات مسطح یا مختصر برجسته را می توان کرایوسرجی کرد.

– ضایعات ضخیم تر بهتر است با کوتر یا کورتاژ زیر بی حسی موضعی برداشته شوند.

– اسکار به جا مانده در صورت وجود بسیار جزئی است می توان پوست اطراف را کمی کشیده نگاه داشت تا کوتاژ بهتر انجام شود.

– عوارض تمامی روش هی برداشتن ضایعه،هیپو یا هیپرپیگمانتاسیون است.

برخی کراتوزها شدیداً پیگمانته هستند و شبیه ملانوم به نظر می رسند لذا باید بیوسپی شوند.

زوائد پوستی (آکرو کوردون)

تعریف

-زوائد پوستی پایول های گوشتی شایعی هستند که در چین های پوستی دیده می شوند.

شرح حال

-این ضایعات قبل از ۳۰ سالگی نادرند ولی پس از این سن شایع می شوند.

– زنان بیشتر از مردان مبتلا می شوند.

– درافراد چاق شایع تر است.

– احتمالاً نوعی استعداد خانوادگی- ارثی برای ابتلا به زواید پوستی متعدد وجود دارد.

– ضایعاتی که دستکاری نشده باشند،معمولاً بی علامت هستند.

– در صورت آسیب فیزیکی، ضربه، پیچانده شدن، پاره شدن یا ترمبوز دردناک می شوند.

یافته های پوستی

-زوائد پوستی (آکرو کوردون) یک پاپول ۵-۱ میلی متری همرنگ پوست یا قهوه ای رنگ است.

– پاپول ها ممکن است مسطح یا نخ مانند (فیلیفورم) باشند، البته اغلب آنها نرم وگوشتی هستند و روی ساقه های نازکی سوار شده اند.

– شایع ترین محل در درجه ی اول آگزیلا و سپس گردن است ، همچنین در سایر نواحی چین خورده ی بدن مثل کشاله ی ران، زیرپستان، روی پلک نیز دیده می شود.

یافته های غیر پوستی

-زوائد پوستی می توانند یکی از مجموعه علایم سندروم برت- هاگ – دوب باشند که شامل تریکو دیسکوم (هامارتوم مزانشیمی پارافولیکولر) و فیبروفولیکولوم صورت، گردن و سینه است. همچنین کارسینوم سلول کلیوی ،آرنوم کولون ،کیست های ریوی و کارسینوم مدولاری تیروئید ممکن است همراه این سندروم دیده می شود.

آزمایشگاه

بیوسپی پوست پاپولی را با اپیدرم نازک و استرومای فیبروی مثل حاوی مویرگ نشان می دهد.

سیروپیش آگهی

-اگر دستکاری نشوند بدون تغییر تا اخر عمر باقی می ماند.

– اگر پیچ بخورند،ترمبوز می کنند و دردناک می شوند.

– زوائد پوستی ترمبوزه ممکن است سیاه شوند ویا خونریزی کنند.

تشخیص افتراق

زگیل            خال             کراتوزسبورئیک

درمان

-زوائد پوستی بی علامت نیازی به درمان ندارند.

– بهترین درمان اکسیزیون ضایعه به کمک قیچی،با یا بدون بی حسی موضعی است.

– الکترو کوتری و کرایوسرحی نیز قابل قبولند.

درماتوفیبروم

تعریف

-پاپول واقع شده دردرم،خوش خیم، شایع و بی آزار که بیشتر روی اندام تحتانی بزرگسالان دیده می شود،درماتوفیبروم نامیده می شود.

شرح حال

-این ضایعه خود به خود در بزرگسالان و به ندرت در اطفال پدید می آید.

– در زنان شایع تر است.

– این ضایعات روی پای خانم ها در معرض ترومای مکرر ناشی از تراشیدن موها هستند و بیمار را اذیت می کنند.

– اغلب موارد بی علامتند و گاهی خارش و درد پیدا کنند.

– بیشتر بیماران سابقه ای از ضربه یا آسیب به محل ضایعه ذکر نمی کنند.

– درماتوفیبروم تمایل دارد تا پایان عمر بدون تغییر اندازه و نمای ظاهری، ثابت باقی بماند.

یافته های پوستی

– پاپول های مجزا، سفت صورتی ۷-۳ میلی متری داخل درم،ضایعه تیپیک درماتوفیبروم است.

– اندازه ضایعات گاهی به بیش از ۳ سانتی متر می رسد.

– اغلب درماتوفیبروم ها گنبدی شکل هستند،البته گاهی نسبت به پوست اطراف فرو رفته اند .

– ضایعه داخل پوست ثابت است ولی می توان آنرا روی چربی بافت زیر پوستی حرکت داد.

– به هنگام لمس مانند یک تکمه ی سفت حس می شود.

– گرفتن و فشردن ضایعه بین ۲ انگشت باعث می شود روی ضایعه گود بیفتد و پائین تراز پوست اطراف قرار بگیرد.

– درماتوفیبروم اغلب رنگی قرمز گوشتی تا صورتی دارند و دور آنها حاشیه ای غیر واضح به  رنگ برنزه تا قهوه ای دیده می شود.

– به ندرت درماتوفیبروم به دلیل رسوب هموسیدرین،آبی- سیاه به نظر می رسد و می تواند شبیه ملانوم به نظر برسد.

– سطح آنها ممکن است صاف وبراق یا پوسته دار و خراشیده باشد.

– ضایعات معمولاً منفرد هستند ولی موارد متعدد در آنها نیز گزارش شده است.

آزمایشگاه

-در بیوسپی تکثیر موضعی سلول های دوکی شبیه فیبروبلاست بدون کپسول، هیستیوسیت و کلارن دیده می شود.

سیروپیش آگهی

– درماتوفیبروم ها در عرض چند ماه تا سال به حداکثر اندازه خود می رسند و پس از آن برای همیشه ثابت باقی می مانند.

– درماتوفیبروم می تواند با نمای بالینی نوول صورتی رنگ درمرکز و در اطراف پیگمانته، نمای ملانوم را تقلید کند.

– درماتوفیبرسارکوم پروتو برنس ازنظر بافت شناختی شبیه درماتوفیبروم است و اغلب نمای بالینی مشابه دارد.

– این بدخیمی اغلب بر روی تنه ظاهر شده، پاپول، ندول یا پلاکی قرمز با حاشیه ای نامشخص عددکننده و با رشد کند است.

– پاسخ بیوسپس با بیوسپی اکسیزیونال که بافت چربی زیر جلدی را نیز شامل شود، پرسلول تر بودن درماتوفیبرو سارکوم پروتوبرنس را نسبت ه درماتوفیبروم نشان می دهد.

– سلول های بدخیم وارد چربی زیر جلدی می شوند.

درمان

– درماتوفیبروم ها تومورهای خوش خیم پوستی هستند که اگر علامت دار نشود، مکرراً ضربه نخوردند یا از نظر زیبایی مشکل ایجاد نکند، نیاز به درمان ندارند وباید به بیمار اطمینان داد که ضایعه خوش خیم است.

– درمان انتخابی ضایعه علامت دار، اکسیزیون جراحی و بستن اولیه زخم است.

اندازه، رنگ وظاهر درماتوفیبروم ثابت است، اگر تغییر کرد بایدبیوسپی شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *